UČITELIA


                                                                       Hudobný odbor

Mgr. art. Ondrej Slávik, riaditeľ ZUŠ Budmerice, hra na bicie nástroje, 

kontakt: zusbudmerice@gmail.com

1.9.2020- súčastnosť: iniciátor založenia ZUŠ Budmerice, učiteľ hry na bicie nástroje

1.9.2015-1.9.2017 učiteľ bicích nástrojov ZUŠ Senec, Fándlyho

1.9.2016-1.9.2017 učiteľ súkromná ZUŠ Petržálka

7.1.2012 - 1.10.2017

Ozbrojené sily SR / Hudobník-sólista čestnej stráže prezidenta SR
Štátno-protokolárne akcie (sólový hudobný sprievod), oficiálne návštevy prezidenta na Grasalkovičovom paláci v Bratislave, vedúci fanfárového súboru

1.9.2010 - 30.6.2013

Akadémia umení Banská Bystrica / Umelecký vedúci, hudobník
Založenie, vedenie a účinkovanie v Academy Big Band Orchestra na Akadémii umení v Banskej Bystrici.

1.9.2009 - 31.12.2011

Štátna opera Banská Bystrica / Hudobník, spevák
Účinkovanie v orchestri a zbore Štátnej opery v Banskej Bystrici - hra na trúbke a spev.

6.10.2006 - 30.6.2007

ZUŠ Humenné / učiteľ dychových plechových nástrojov, bicích nástrojov


Anton Lazar, hra na klavír

kontakt: info@tonilazar.com

Od malička som bol presvedčený, že ma hudba bude sprevádzať celý život ..

Študoval na Konzervatóriu v Žiline u pani Prof. Singerovej. Po štúdiu na konzervatóriu pôsobil vo Vojenskom Umeleckom Súbore v Bratislave ako klavirista a korepetítor. Odtiaľ  sa dostal do divadla Nová Scéna. Jazzová hudba je mojim koníčkom popri klasike. Ako učiteľ a klavirista pôsobil dlhší čas v zahraničí, kde mal možnosť odpozorovať nové vedenie a prístup k vyučovaniu žiakov. 


Jozef Veselský, hra na gitare

kontakt: jozefveselsky@gmail.com

Jozef je v absolventom The Institute of Contemporary Music Performance v Londýne, kde absolvoval odbor Creative Musicianship. Počas svojho pôsobenia v zahraničí sa Jozef venoval rôznym projektom a kapelám, z ktorých treba spomenúť Heist at Five a Mariannu Zappi, s ktorými nahral a vydal niekoľko EP a singlov. S týmito zoskupeniami takisto koncertoval na rôznych miestach a festivaloch v UK, ale aj v zahraničí, napríklad v Maďarskej Pecsi. Zo zámych Slovenských interpretov Jozef spolupracoval napríklad s Veronikou Strapkovu. Momentálne si diaľkovo dokončuje magisterské štúdium na Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance, s odborom Teaching Musician. Po necelej dekáde v zahraničí sa Jozef vrátil do rodného regiónu, aby mohol odovzdávať nazbierané vedomosti a skúsenosti ďalej vo výučbe, ale aj prostredníctvom aktívnej umeleckej činnosti na Slovensku. 


Alžbeta Godovičová, hra na husle

kontakt: bebegodovi@gmail.com

Hru na husliach som vyštudovala na konzervatóriu v Bratislave u profesora Františka Töröka, ktorý je

členom Moyzesovho kvarteta. V súčasnosti som študentkou na VŠMU v Bratislave v triede Mgr. art.

Jozefa Horvátha, ktorý pôsobí ako primárius Moyzesovho kvarteta a tiež koncertný majster

Slovenskej filharmónie. Popri štúdiu som mala možnosť vystúpiť na pódiách po celej Európe a v Ázii

s rôznymi telesami zo Slovenska, Čiech a Rakúska. Taktiež som sa zúčastnila projektu Royal

concertgebouw orchestra meets Europe, kde som mala možnosť zahrať si s Holandským kráľovským

orchestrom pod taktovkou renomovaného dirigenta Semyona Bychkova. Deťom sa popri učení

venujem aj v rámci projektu "Hudobné čítanie" v spolupráci s mestskou knižnicou Bratislava a

moderátorom Martinom Vanekom.


Perla Majerová, hra na husle, hudobná teória

kontakt: gymajerova58@gmail.com

Študovala hru na husliach v Súkromnom konzervatóriu v Nitre. Popri štúdiu pôsobila ako učiteľka hry na husliach. V súčasnosti je poslucháčkou prvého ročníka, magisterského stupňa v odbore hra na viole na Vysokej škole múzických umení. Je členkou slovenského mládežníckeho orchestra, s ktorým absolvovala viaceré sústredenia a koncertovala v Európe aj na Slovensku. Pravidelne sa účastní rôznych interpretačných kurzov a kurzov komornej hudby. Je zakladajúcou členkou komorného orchestra Nanovo ensemble, ktorý vznikol z iniciatívy študentov umenia ako reakcia na "tiché" odbobie v kultúre počas pandémie. 


Mgr. Marta McCauley, hra na flaute, hudobná teória

kontakt: martamccauley@yahoo.com

 Marta študovala priečnu flautu na Štátnom Konzervatóriu v Bratislave a popri štúdiu sa venovala spevu a dirigovaniu v detskom speváckom zbore Kvapôčky v Bratislave. Po ukončení štúdia sa rozhodla cestovať a pracovať v škótskom Edinburgu, kde sa viac priblížila k spojeniu hudby a terapie. Muzikoterapia ju natoľko zaujala, že sa rozhodla vrátiť na Slovensko, kde pokračovala v štúdiu liečebnej pedagogiky na UK v Bratislave. Okrem hry na flaute a speve sa aktívne venuje práci s deťmi a dospelými práve s využitím muziko a arteterapie. V Budmericiach tiež vedie detský farský spevácky zbor Zvonček.    


Marián Skácel, hra na gitare

kontakt: marianskacel11@gmail.com


Zuzana Štastná, spev, hra na klavíri

kontakt: zuzana.stastna93@gmail.com

Muzikálová speváčka a herečka, absolventka konzervatória v Bratislave. Spev, herectvo, tanec a prezentácia na javisku ju sprevádzajú od mala. Úspechy zaznamenala na celoslovenských, aj medzinárodných súťažiach. Je členkou skupiny živých sôch Big names, s ktorými sa stali finalistami súťaže Československo má talent. Ako umelkyňa pôsobila na miestach ako napríklad Dubaj, Omán, Singapore, Turecko, Veľká Británia a iné. Účinkuje v hudobno- divadelných predstaveniach, gospelovom zbore, je vokalistkou skupiny King Shaolin, Ludo Kuruc band, členkou acapella Hlas, kde obohacuje svoju vokálnu prax.


Filip Cindrić, akordeón, klavír, korepetícia

kontakt: filip.cindric06@gmail.com 

Pochádza z Chorvátska. Strednú hudobnú školu ukončil v Požege v Chorvátsku v triede prof. Mateja Marjanovića. V súčasnosti je poslucháčom druhého ročníka, bakalarského stupňa v odbore hra na akordeóne na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Je pravidelným účastníkom seminárov s renomovanými profesormi po celej Európe ako je Slovensko, Chorvátsko, Srbsko, Poľsko, Slovinsko, Taliansko. 


                                                                                  Tanečný odbor

Mgr. Andrea Vaňková

kontakt: adusavankova@gmail.com

vzdelanie: 1990 - 1994 Športové gymnázium Košice
2009 - 2014 PdF Trnavská univerzita - soc.pedagogika a vychovávateľstvo
tanec: 1993 Kurz spoločenských tancov pre vedúcich TK, Košice 1995 Kurz moderného tanca pre vedúcich TK, Senica 2006 - 2008 Tanečná škola Pineaplle, Londýn, UK
2001 - 2005 učiteľka tanečného odboru ZUŠ Holíč 2011 - 2020 učiteľka tanečných krúžkov / balet, moderný tanec / CVČ Holíč vedúca tanečných kurzov ST pre dospelých, CVČ Holíč
2009 - 2011 spolupráca s nadáciou Ůsmev ako dar v BA - hľadanie tanečných talentov, - tanečné tábory pre deti z detských domovov 2004 - 2005 tanečné choreografie, scenár a réžia k úspešnému muzikálu s názvom "Ako to (ne)bolo na Holíčskom zámku", ktorým sa prezentovali žiaci ZUŠ Holíč na Slovensku i v Srbsku.
Deti, jednotlivo i v tanečných skupinách dosiahli úspech na rôznych tanečných súťažiach ako napr. Beatfórum Gbely, Tancer Cup Zlín, Effect show dance BA a mnoho iných.
Cez prázdniny som organizovala okrem iných aj niekoľko tanečných táborov pre deti. Vo voľnom čase sa venujem okrem tanca aj divadlu, kresleniu a animačným programom.


                                                                     Literárno- dramatický odbor

Mgr. art. Martin Žák

kontakt: matozak@gmail.com

V roku 2005 vyštudoval VŠMU odbor bábkoherectvo. V roku 2008 založil Divadlo Agape. Špecializuje sa na tvorbu pre deti, mládež, ale aj širokú verejnosť. Od roku 2009 je dramatoterapeutom v DSS a ZPB Merema v Modre, kde s klientami zariadenia vytvára predstavenia s ktorými cestuje.

Fascinuje ho divadlo ako terapia a verí, že humor a láska sú tie správne hodnoty, ktoré môžeme vniesť do každého predstavenia. Jeho práca ho veľmi baví a zároveň je jeho koníčkom.


                                                            Výtvarný odbor, Audio-vizuálny odbor

MgA. Juraj Dudáš

kontakt: jurajdudas75@gmail.com

VZDELANIE

Akadémia výtvarných umení, Praha, česká Republika

(Intermediálna škola prof. M. Knížáka)

letná akadémia, Salzburg, Austria,

(Intermediálna škola prof. M. Knížáka)

Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, Slovensko

(Otvorený ateliér prof. R. Sikoru)

Škola Úžitkového Výtvarníctva, Kremnica, Slovakia

(Umelecké odlievanie kovov prof. M. Ormandík)

ZAMESTNANIA

Súčastnosť:

ZUŠ Budmerice Pedagóg, Výtvarný a AV odbor

SCHOOL OF ARTS Hamuliakovo Founder, pedagóg 

Bývalé zamestnanie:

TV Markíza Bratislava Graphic designer NEWS

Freelancer Art Director

EURO rscg Praha Graphic designer

BBDO Bratislava Art Director

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

pedagóg na Fakulte Masmediálnej Komunikácie