UČITELIA


Hudobný odbor

Mgr. art. Ondrej Slávik, poverený riaditeľ ZUŠ Budmerice, hra na bicie nástroje

1.9.2020- súčastnosť: iniciátor založenia ZUŠ Budmerice, učiteľ hry na bicie nástroje ZUŠ Cífer, poverený riaditeľ ZUŠ Budmerice

1.9.2015-1.9.2017 učiteľ bicích nástrojov ZUŠ Senec, Fándlyho

1.9.2016-1.9.2017 učiteľ súkromná ZUŠ Petržálka

7.1.2012 - 1.10.2017

Ozbrojené sily SR / Hudobník-sólista čestnej stráže prezidenta SR
Štátno-protokolárne akcie (sólový hudobný sprievod), oficiálne návštevy prezidenta na Grasalkovičovom paláci v Bratislave, vedúci fanfárového súboru

1.9.2010 - 30.6.2013

Akadémia umení Banská Bystrica / Umelecký vedúci, hudobník
Založenie, vedenie a účinkovanie v Academy Big Band Orchestra na Akadémii umení v Banskej Bystrici.

1.9.2009 - 31.12.2011

Štátna opera Banská Bystrica / Hudobník, spevák
Účinkovanie v orchestri a zbore Štátnej opery v Banskej Bystrici - hra na trúbke a spev.

6.10.2006 - 30.6.2007

ZUŠ Humenné / učiteľ dychových plechových nástrojov, bicích nástrojov


Anton Lazar, hra na klavír

Od malička som bol presvedčený, že ma hudba bude sprevádzať celý život ..

Študoval na Konzervatóriu v Žiline u pani Prof. Singerovej. Po štúdiu na konzervatóriu pôsobil vo Vojenskom Umeleckom Súbore v Bratislave ako klavirista a korepetítor. Odtiaľ  sa dostal do divadla Nová Scéna. Jazzová hudba je mojim koníčkom popri klasike. Ako učiteľ a klavirista pôsobil dlhší čas v zahraničí, kde mal možnosť odpozorovať nové vedenie a prístup k vyučovaniu žiakov. 


Jozef Veselský, hra na gitare

Jozef je v absolventom The Institute of Contemporary Music Performance v Londýne, kde absolvoval odbor Creative Musicianship. Počas svojho pôsobenia v zahraničí sa Jozef venoval rôznym projektom a kapelám, z ktorých treba spomenúť Heist at Five a Mariannu Zappi, s ktorými nahral a vydal niekoľko EP a singlov. S týmito zoskupeniami takisto koncertoval na rôznych miestach a festivaloch v UK, ale aj v zahraničí, napríklad v Maďarskej Pecsi. Zo zámych Slovenských interpretov Jozef spolupracoval napríklad s Veronikou Strapkovu. Momentálne si diaľkovo dokončuje magisterské štúdium na Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance, s odborom Teaching Musician. Po necelej dekáde v zahraničí sa Jozef vrátil do rodného regiónu, aby mohol odovzdávať nazbierané vedomosti a skúsenosti ďalej vo výučbe, ale aj prostredníctvom aktívnej umeleckej činnosti na Slovensku. 


Alžbeta Godovičová, hra na husle

Hru na husliach som vyštudovala na konzervatóriu v Bratislave u profesora Františka Töröka, ktorý je

členom Moyzesovho kvarteta. V súčasnosti som študentkou na VŠMU v Bratislave v triede Mgr. art.

Jozefa Horvátha, ktorý pôsobí ako primárius Moyzesovho kvarteta a tiež koncertný majster

Slovenskej filharmónie. Popri štúdiu som mala možnosť vystúpiť na pódiách po celej Európe a v Ázii

s rôznymi telesami zo Slovenska, Čiech a Rakúska. Taktiež som sa zúčastnila projektu Royal

concertgebouw orchestra meets Europe, kde som mala možnosť zahrať si s Holandským kráľovským

orchestrom pod taktovkou renomovaného dirigenta Semyona Bychkova. Deťom sa popri učení

venujem aj v rámci projektu "Hudobné čítanie" v spolupráci s mestskou knižnicou Bratislava a

moderátorom Martinom Vanekom.


Mgr. Marta McCauley, hra na flaute, hudobná teória

 Marta študovala priečnu flautu na Štátnom Konzervatóriu v Bratislave a popri štúdiu sa venovala spevu a dirigovaniu v detskom speváckom zbore Kvapôčky v Bratislave. Po ukončení štúdia sa rozhodla cestovať a pracovať v škótskom Edinburgu, kde sa viac priblížila k spojeniu hudby a terapie. Muzikoterapia ju natoľko zaujala, že sa rozhodla vrátiť na Slovensko, kde pokračovala v štúdiu liečebnej pedagogiky na UK v Bratislave. Okrem hry na flaute a speve sa aktívne venuje práci s deťmi a dospelými práve s využitím muziko a arteterapie. V Budmericiach tiež vedie detský farský spevácky zbor Zvonček.    


Mgr. Vladimír Kubalák, hra na gitare

Po gymnáziu som sa rozhodol študovať hudbu a učiteľstvo hry na gitaru na Žilinskej univerzite v Žiline u Mgr. art. Denisy Benčovej. Absolvoval som tiež polročnú stáž na Janáčkovej akademií múzických umění a na dva roky individuálneho štúdia na Konzervatóriu v Bratislave (klasická a elektrická gitara). Popri štúdiu som začal trochu učiť a veľmi rýchlo som zistil, že toto povolanie je niečím, čo napĺňa môj život. Okrem učenia sa venujem hudbe aj aktívne ako interpret, zaujímam sa o kompozíciu a aranžovanie.


Mgr. Silvia Martikánová, spev, klavír

Strednú školu som ukončila na Konzervatórium v Žiline s absolutórium odbor spev u p. profesora Jozefa Gráfa. Vysokú školu na UMB v Banskej Bystrici, odbor Hudobné umenie a školské hudobné súbory. Popri štúdiu som mala možnosť vystúpiť s rôznymi zoskupeniami ako KKO (Kysucký komorný orchester) v Taliansku Giovanni Battista Pergolesi - Stabat Mater, v Žiline s komorným AdHOC orchestrom, v speváckych zboroch Omnia a Mladosť. Popri učeniu sa spevu aktívne venujem.
..už od malička som sa venovala spevu, a bavilo ma napredovať. Keďže práca s deťmi ma veľmi baví a napĺňa, preto sa snažím deti viesť k hudobnému cíteniu a nadaniu. :)


Tanečný odbor

Mgr. Andrea Vaňková, tanečný odbor

vzdelanie: 1990 - 1994 Športové gymnázium Košice
2009 - 2014 PdF Trnavská univerzita - soc.pedagogika a vychovávateľstvo
tanec: 1993 Kurz spoločenských tancov pre vedúcich TK, Košice 1995 Kurz moderného tanca pre vedúcich TK, Senica 2006 - 2008 Tanečná škola Pineaplle, Londýn, UK
2001 - 2005 učiteľka tanečného odboru ZUŠ Holíč 2011 - 2020 učiteľka tanečných krúžkov / balet, moderný tanec / CVČ Holíč vedúca tanečných kurzov ST pre dospelých, CVČ Holíč
2009 - 2011 spolupráca s nadáciou Ůsmev ako dar v BA - hľadanie tanečných talentov, - tanečné tábory pre deti z detských domovov 2004 - 2005 tanečné choreografie, scenár a réžia k úspešnému muzikálu s názvom "Ako to (ne)bolo na Holíčskom zámku", ktorým sa prezentovali žiaci ZUŠ Holíč na Slovensku i v Srbsku.
Deti, jednotlivo i v tanečných skupinách dosiahli úspech na rôznych tanečných súťažiach ako napr. Beatfórum Gbely, Tancer Cup Zlín, Effect show dance BA a mnoho iných.
Cez prázdniny som organizovala okrem iných aj niekoľko tanečných táborov pre deti. Vo voľnom čase sa venujem okrem tanca aj divadlu, kresleniu a animačným programom.


Literárno- dramatický odbor

Mgr. art. Martin Žák, literárno, literárno-dramatický odbor

V roku 2005 vyštudoval VŠMU odbor bábkoherectvo. V roku 2008 založil Divadlo Agape. Špecializuje sa na tvorbu pre deti, mládež, ale aj širokú verejnosť. Od roku 2009 je dramatoterapeutom v DSS a ZPB Merema v Modre, kde s klientami zariadenia vytvára predstavenia s ktorými cestuje.

Fascinuje ho divadlo ako terapia a verí, že humor a láska sú tie správne hodnoty, ktoré môžeme vniesť do každého predstavenia. Jeho práca ho veľmi baví a zároveň je jeho koníčkom.


Výtvarný odbor

Mgr. Petra Hamzová, výtvarný odbor

Stredoškolské štúdium absolvovala v odbore Navrhovanie a modelovanie odevov

v Bratislave, štúdium ukončila maturitnou skúškou.

Následne svoje znalosti ďalej rozvíjala na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského

v Bratislave, kde štúdium ukončila štátnou skúškou v odbore slovenský jazyk a literatúra -

výtvarná výchova.

Diplomovú prácu s názvom Bratislavské fontány a praktickú časť diplomovej práce

Interiérové fontány realizovala a obhájila pod vedením akademického sochára Vladimíra

Durbáka.

V súčasnosti sa popri práci a rodine venuje maľbe, kresbe, sochárstve, ďalej rozvíja svoje

zručnosti a nadobúda nové skúsenosti a možnosti využitia rôznych techník a materiálov vo

výtvarnom prejave. Svoju lásku k horám a prírode sa snaží pretaviť aj do svojich diel.