UČITELIA


Hudobný odbor

Mgr. art. Ondrej Slávik, riaditeľ ZUŠ Budmerice, hra na bicie nástroje, 

kontakt: zusbudmerice@gmail.com

1.9.2020- súčastnosť: iniciátor založenia ZUŠ Budmerice, učiteľ hry na bicie nástroje

1.9.2015-1.9.2017 učiteľ bicích nástrojov ZUŠ Senec, Fándlyho

1.9.2016-1.9.2017 učiteľ súkromná ZUŠ Petržálka

7.1.2012 - 1.10.2017

Ozbrojené sily SR / Hudobník-sólista čestnej stráže prezidenta SR
Štátno-protokolárne akcie (sólový hudobný sprievod), oficiálne návštevy prezidenta na Grasalkovičovom paláci v Bratislave, vedúci fanfárového súboru

1.9.2010 - 30.6.2013

Akadémia umení Banská Bystrica / Umelecký vedúci, hudobník
Založenie, vedenie a účinkovanie v Academy Big Band Orchestra na Akadémii umení v Banskej Bystrici.

1.9.2009 - 31.12.2011

Štátna opera Banská Bystrica / Hudobník, spevák
Účinkovanie v orchestri a zbore Štátnej opery v Banskej Bystrici - hra na trúbke a spev.

6.10.2006 - 30.6.2007

ZUŠ Humenné / učiteľ dychových plechových nástrojov, bicích nástrojov


Anton Lazar, hra na klavír

kontakt: info@tonilazar.com

Od malička som bol presvedčený, že ma hudba bude sprevádzať celý život ..

Študoval na Konzervatóriu v Žiline u pani Prof. Singerovej. Po štúdiu na konzervatóriu pôsobil vo Vojenskom Umeleckom Súbore v Bratislave ako klavirista a korepetítor. Odtiaľ  sa dostal do divadla Nová Scéna. Jazzová hudba je mojim koníčkom popri klasike. Ako učiteľ a klavirista pôsobil dlhší čas v zahraničí, kde mal možnosť odpozorovať nové vedenie a prístup k vyučovaniu žiakov. 


Jozef Veselský, hra na gitare

kontakt: jozefveselsky@gmail.com

Jozef je v absolventom The Institute of Contemporary Music Performance v Londýne, kde absolvoval odbor Creative Musicianship. Počas svojho pôsobenia v zahraničí sa Jozef venoval rôznym projektom a kapelám, z ktorých treba spomenúť Heist at Five a Mariannu Zappi, s ktorými nahral a vydal niekoľko EP a singlov. S týmito zoskupeniami takisto koncertoval na rôznych miestach a festivaloch v UK, ale aj v zahraničí, napríklad v Maďarskej Pecsi. Zo zámych Slovenských interpretov Jozef spolupracoval napríklad s Veronikou Strapkovu. Momentálne si diaľkovo dokončuje magisterské štúdium na Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance, s odborom Teaching Musician. Po necelej dekáde v zahraničí sa Jozef vrátil do rodného regiónu, aby mohol odovzdávať nazbierané vedomosti a skúsenosti ďalej vo výučbe, ale aj prostredníctvom aktívnej umeleckej činnosti na Slovensku. 


Alžbeta Godovičová, hra na husle

kontakt: bebegodovi@gmail.com

Hru na husliach som vyštudovala na konzervatóriu v Bratislave u profesora Františka Töröka, ktorý je

členom Moyzesovho kvarteta. V súčasnosti som študentkou na VŠMU v Bratislave v triede Mgr. art.

Jozefa Horvátha, ktorý pôsobí ako primárius Moyzesovho kvarteta a tiež koncertný majster

Slovenskej filharmónie. Popri štúdiu som mala možnosť vystúpiť na pódiách po celej Európe a v Ázii

s rôznymi telesami zo Slovenska, Čiech a Rakúska. Taktiež som sa zúčastnila projektu Royal

concertgebouw orchestra meets Europe, kde som mala možnosť zahrať si s Holandským kráľovským

orchestrom pod taktovkou renomovaného dirigenta Semyona Bychkova. Deťom sa popri učení

venujem aj v rámci projektu "Hudobné čítanie" v spolupráci s mestskou knižnicou Bratislava a

moderátorom Martinom Vanekom.


Mgr. Marta McCauley, hra na flaute, hudobná teória

kontakt: martamccauley@yahoo.com

 Marta študovala priečnu flautu na Štátnom Konzervatóriu v Bratislave a popri štúdiu sa venovala spevu a dirigovaniu v detskom speváckom zbore Kvapôčky v Bratislave. Po ukončení štúdia sa rozhodla cestovať a pracovať v škótskom Edinburgu, kde sa viac priblížila k spojeniu hudby a terapie. Muzikoterapia ju natoľko zaujala, že sa rozhodla vrátiť na Slovensko, kde pokračovala v štúdiu liečebnej pedagogiky na UK v Bratislave. Okrem hry na flaute a speve sa aktívne venuje práci s deťmi a dospelými práve s využitím muziko a arteterapie. V Budmericiach tiež vedie detský farský spevácky zbor Zvonček.    


Marián Skácel, hra na gitare

kontakt: marianskacel11@gmail.comZuzana Štastná, spev, hra na klavíri

kontakt: zuzana.stastna93@gmail.com

Muzikálová speváčka a herečka, absolventka konzervatória v Bratislave. Spev, herectvo, tanec a prezentácia na javisku ju sprevádzajú od mala. Úspechy zaznamenala na celoslovenských, aj medzinárodných súťažiach. Je členkou skupiny živých sôch Big names, s ktorými sa stali finalistami súťaže Československo má talent. Ako umelkyňa pôsobila na miestach ako napríklad Dubaj, Omán, Singapore, Turecko, Veľká Británia a iné. Účinkuje v hudobno- divadelných predstaveniach, gospelovom zbore, je vokalistkou skupiny King Shaolin, Ludo Kuruc band, členkou acapella Hlas, kde obohacuje svoju vokálnu prax.


Tanečný odbor

Mgr. Andrea Vaňková, tanečný odbor


kontakt: adusavankova@gmail.com

vzdelanie: 1990 - 1994 Športové gymnázium Košice
2009 - 2014 PdF Trnavská univerzita - soc.pedagogika a vychovávateľstvo
tanec: 1993 Kurz spoločenských tancov pre vedúcich TK, Košice 1995 Kurz moderného tanca pre vedúcich TK, Senica 2006 - 2008 Tanečná škola Pineaplle, Londýn, UK
2001 - 2005 učiteľka tanečného odboru ZUŠ Holíč 2011 - 2020 učiteľka tanečných krúžkov / balet, moderný tanec / CVČ Holíč vedúca tanečných kurzov ST pre dospelých, CVČ Holíč
2009 - 2011 spolupráca s nadáciou Ůsmev ako dar v BA - hľadanie tanečných talentov, - tanečné tábory pre deti z detských domovov 2004 - 2005 tanečné choreografie, scenár a réžia k úspešnému muzikálu s názvom "Ako to (ne)bolo na Holíčskom zámku", ktorým sa prezentovali žiaci ZUŠ Holíč na Slovensku i v Srbsku.
Deti, jednotlivo i v tanečných skupinách dosiahli úspech na rôznych tanečných súťažiach ako napr. Beatfórum Gbely, Tancer Cup Zlín, Effect show dance BA a mnoho iných.
Cez prázdniny som organizovala okrem iných aj niekoľko tanečných táborov pre deti. Vo voľnom čase sa venujem okrem tanca aj divadlu, kresleniu a animačným programom.


Literárno- dramatický odbor

Mgr. art. Martin Žák, literárno, literárno-dramatický odbor

kontakt: matozak@gmail.com

V roku 2005 vyštudoval VŠMU odbor bábkoherectvo. V roku 2008 založil Divadlo Agape. Špecializuje sa na tvorbu pre deti, mládež, ale aj širokú verejnosť. Od roku 2009 je dramatoterapeutom v DSS a ZPB Merema v Modre, kde s klientami zariadenia vytvára predstavenia s ktorými cestuje.

Fascinuje ho divadlo ako terapia a verí, že humor a láska sú tie správne hodnoty, ktoré môžeme vniesť do každého predstavenia. Jeho práca ho veľmi baví a zároveň je jeho koníčkom.


Výtvarný odbor, Audio-vizuálny odbor

MgA. Juraj Dudáš

kontakt: jurajdudas75@gmail.com

2000 - 2002 Univerzita Svätého Cyrila a Metoda v Trnave

• asistent na Katedre masmediálnej tvorby pod vedením Igora Minárika na hodinách

Audiovizuálne praktikum

2002 - 2007 Univerzita Svätého Cyrila a Metoda v Trnave

odborný asistent na katedre masmediálnej tvorby

pod vedením prof. Petra Rónaia

• Prednášková činnosť

• Audiovizuálne praktikum

• Rozvíjanie a spracovanie ideí

• Spracovanie storyboardu

• Práca s profesionálnou kamerou

• Základy strihu digitálneho videa

• Základy postprodukcie digitálneho obrazu

• Vedenie bakalárskych a magisterských prác

• Ročne som učil cca 75 študentov

prezenčného štúdia, prednášal som externým

a dištančným študentom, 2005-2007 VŠVU Katedra fotografie a nových médíi

• Práca s digitálnym videom

Od roku 2017

- pripravujem študentov na stredné a vysoké umelecké školy

- kresba

- modelovanie

- maľba

- preľad v dejínách umenia