Študíjne odbory

Hudobný odbor

Ako nám napovedá nadpis, hudobný odbor zastrešuje individuálnu výučbu (jeden žiak, jeden učiteľ) na hudobný nástroj. V rámci hudobného odboru ponúkame hru na:

- klavír

- bicie nástroje

- flautu (priečnu, zobcovú)

-spev

- husle

- gitaru

- akordeón

- saxofón, trúbka

Výtvarný odbor

Výtvarný odbor priblíži deťom rôzne techniky maľby, štýly, rozšíri priestorové vnímanie a umelecké cítenie. Taktiež sa bude venovať tematickej maľbe. 


Audio-vizuálny odbor

Má za úlohu priblížiť žiakom moderné technológie v oblasti grafiky, videa, nahrávania zvuku a fotografie. Učí ich taktiež praktickému využitiu týchto znalostí.

Tanečný odbor

Tanečný odbor prebieha v skupinovej výučbe. Deti sú zaradené do skupín podľa veku a počtu. Zmyslom tanečného odboru je oboznámiť sa s rôznymi tanečnými štýlmi, druhmi pohybov a rytmických žánrov. 

Literárno- dramatický odbor

Kto aspoň na chvíľu nezatúžil stať sa obľúbeným hercom z televíznej obrazovky? Asi každý z nás :) LDO to ale našim žiakom aspoň z časti umožní! Naučia sa javiskovému prejavu, zažíjú aké je to stvárňovať postavu v danej scéne...