Ponuka predmetov

V rámci našej Základnej umeleckej školy ponúkame na výber štyri odbory:

- hudobný

- tanečný

- literárno- dramatický

- výtvarný

Hudobný odbor

Ako nám napovedá nadpis, hudobný odbor zastrešuje individuálnu výučbu (jeden žiak, jeden učiteľ)  na hudobný nástroj. V rámci hudobného odboru ponúkame hru na:

- klavír

- bicie nástroje

- flautu (priečnu, zobcovú)

-spev

- husle

- gitaru

Tanečný odbor

Tanečný odbor prebieha v skupinovej výučbe. Deti sú zaradené do skupín podľa veku a počtu. Zmyslom tanečného odboru je oboznámiť sa s rôznymi tanečnými štýlmi, druhmi pohybov a rytmických žánrov.

Literárno- dramatický odbor

Kto aspoň na chvíľu nezatúžil stať sa obľúbeným hercom z televíznej obrazovky? Asi každý z nás :) LDO to ale našim žiakom aspoň z časti umožní! Naučia sa javiskovému prejavu, zažíjú aké je to stvárňovať postavu v danej scéne... 

Výtvarný odbor

Výtvarný odbor priblíži deťom rôzne techniky maľby, štýly, rozšíri priestorové vnímanie a umelecké cítenie. Taktiež sa bude venovať tematickej maľbe.

ZUŠ