Vitajte na naších stránkach Základnej umeleckej školy Budmerice

...pretože najkrajšie umenie je také, ktoré robí radosť ostatným...

NAJNOVŠIE PRÍSPEVKY


26.11.2021

Milí rodičia.

V zmysle nariadení pre ZUŠky na Slovensku musíme prejsť na ONLINE vyučovanie od pondelka 29.11.2021 až do januára 2022 😞Učitelia vás budú kontaktovať. 


Milí priatelia ZUŠ Budmerice!

Zase máme nastolené zložité časy, z ktorých sme všetci unavení, znechutení a častokrát zmetení. Neostáva nám nič iné, len dúfať a nezúfať. Musíme veriť, že každým mrakom sa skrýva naše milované slnko! Preto dávame do pozornosti pár info:

Vyučovanie na ZUŠ Budmerice pokračuje naďalej ako doteraz pred zavedením lock downu. Vianočný koncert sme plánovali urobiť verejný, žial ani tento rok tomu tak nebude My sa však nevzdávame a urobíme opäť video koncert "se vším všudy" a verte, máte sa na čo tešiť! Prajeme všetkým pevné nervy a veeeeľa zdravia!

Tím ZUŠ BUdmerice  


Drahí rodičia!

Na základe covid automatu (https://automat.gov.sk/pezinok?detail) je okres Pezinok od pondelka 1.11.2021 žiaľ v bordovej farbe. Pre našu ZUŠ to znamená, že musíme prejsť na dištančné vyučovanie v skupinových predmetoch :( Týka sa to: hudobnej teórie, výtvarného odboru, literárno-dramatického odboru, audiovizuálneho odboru a tanečného odboru. Jednotliví učitelia vás budú kontaktovať, ako bude výučba prebiehať.

Veľmi nás mrzí táto situácia a v tejto chvíli nám neostáva nič iné ako dúfať, že sa to čoskoro skončí 😔

Prajeme všetkým pevné zdravie!


Váš tím ZUŠ Budmerice.


Milí rodičia, žiaci :)

Oznamujeme vám, že od štvrtka 28.10.2021 do pondelka 1.11.2021 (vrátane) vyučovanie na ZUŠ nie je, z dôvodu jesenných prázdnin a Sviatku všetkých svätých (pondelok). 

Váš tím ZUŠ Budmerice :) 


Drahí rodičia! :)Chceme vám oznámiť, že každému z vás sme automaticky vygenerovali údaje k platbe školného za prvý polrok. Izuš automaticky rozposlal údaje na mailové adresy, ktoré ste zadali pri vypisovaní prihlášky. Avšak stáva sa dosť často, že ich mailové schránky rozpoznávajú ako SPAM. Prosím preto, skontrolujte si spamové priečinky :)Ak by ste predsa len údaje k platbe v maily nenašli, prosím kontaktujte nás na zusbudmerice@gmail.com, 0907 616 089 :)Prajeme vám príjemný deň!  


Oznam k začiatku šk. roka 2021/2022

Milí rodičia!

Vyučovanie na ZUŠ Budmerice sa začína dňa 6.9.2021. V dňoch 2. a 3.9.2021 vás budú kontaktovať jednotliví učitelia kvôli zadeleniu rozvrhu. 

 Povinnosťou všetkých žiakov je mať počas pobytu v interiéri prekryté horné dýchacie cesty (nos a ústa) rúškom, alebo respirátorom. Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy, ktoré trvá 3 a viac po sebe nasledujúcich dní vrátane víkendov a sviatkov je potrebné opäť predložiť "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti".
Milí rodičia!

Ak si chcete overiť, že vaše dieťa bolo prijaté na Základnú umeleckú školu Budmerice, kliknite 

https://www.izus.sk/prihlaska_do_zus/informace_o_prijeti/?zus=885

zadajte meno, priezvisko, rodné číslo vášho dieťaťa :)

V prípade nejasností nás neváhajte kontaktovať!


Milí priatelia! Ďakujeme za vašu včerajšiu účasť na koncerte! Boli ste super mega publikum!!! 

Oznamujeme ďalej, že v pondelok 28.6.2021 bude riaditeľské voľno: t.j. ZUŠ Budmerice nevyučuje. O čase, kedy sa budú odovzdávať vysvedčenia pre daný predmet vás budú informovať vaši učitelia.

Mnohí sa pýtate na školné: Tento druhý polrok je školné 

:) ODPUSTENÉ :)  z dôvodu, že sme nemohli celý polrok plnohodnotne vyučovať.

Prajeme vám, aby ste si v leto čo najviac oddýchli a nabrali veľa síl! Všetko dobré!  :)


Otvárame audio-vizuálny odbor!!! :)


Milí rodičia!

Na základe výzvy zriaďovateľa Základnej umeleckej školy Budmerice na uskutočnenie volieb členov Rady školy pri Základnej umeleckej škole Budmerice, Budmerice 430, 900 86 Budmerice

sa 19-20. mája 2021 uskutočnia online voľby do RADY ŠKOLY

na štvorročné obdobie rokov 2021 - 2025.

Radu školy tvoria:

2 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy,

1 zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov školy,

4 zvolení zástupcovia rodičov,

4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa školy.

Z dôvodu pretrvávajúcej pandemickej situácie COVID-19 budú voľby zástupcov rodičov prebiehať online formou prostredníctvom anonymného hlasovania https://xoyondo.com/ap/l55aJfF3ioyt96t

Svoj záujem kandidovať na zástupcu rodičov do Rady školy pri ZUŠ Budmerice, prosíme nahlásiť vedeniu školy do utorka 18.05. 2021 do 18:00 hod., a to prostredníctvom tlačiva Písomný súhlas kandidáta za člena rady školy, ktorý nájdete na našej stránke v priečinku dokumenty (www.zusbudmerice.sk/dokumenty). Môžete ho doručiť elektronicky na mailovú adresu školy : zusbudmerice@gmail.com alebo listinou formou na adresu školy. (Nakoľko Súhlas kandidáta vyžaduje Váš podpis, môžete zasielať tiež scan alebo fotografiu súhlasu, kľudne hoc aj mobilným telefónom v čitateľnej podobe :)Drahí rodičia, milí žiaci!Poprosíme fanfáry 👏🤲🤝👍😍🥰😂S veľkou radosťou vám oznamujeme, že od pondelka 10.5.2021 v zmysle odporúčaní otvárame brány našej ZUŠ Budmerice NAPLNO v zmysle rozvrhu!!! 🥰😎🤩🤩😍🤓🥰To znamená, že nabiehame na normálne vyučovanie vo všetkých predmetoch, individuálnych aj skupinových 💪😎🥳Sme nesmierne radi, že sme dočkali SPOLOČNE tejto dlho očakávanej chvíle.Je však potrebné trochu birokracie, ktorá je už akousi samozrejmosťou v týchto časoch: je zapotreby doniesť vyplnené čestné vyhlásenie, ktoré nájdete tu https://www.zusbudmerice.sk/_files/200000041-9cb3e9cb41/bezinfekcn.%20prehlasenie.pdf taká formalitka😊🤓🥰 ale dôležitá..Tešíme sa na vás!!👏🤲🤝👍Ak by vám niečo nebolo jasné kontaktujte svojho učiteľa, prípadne priamo vedenie školy 🤓🤩👍🥳Prajeme vám pohodový víkend! Od 26. apríla sa zapína REGIONÁLNY COVID ŠKOLSKÝ AUTOMAT.

Školy a školské zariadenia sa riadia aktuálnymi opatreniami o možnosti výučby a prevádzky, ktoré nájdete prehľadne spracované  stránke : https://www.minedu.sk/covid-skolsky-semafor-manualy-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/

Aktuálnu charakteristiku obmedzení nájdete na https://datawrapper.dwcdn.net/ULWKf/7/
Vážení rodičia,

ZUŠ Budmerice spúšťa- na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 8.4.2021- od 12.4.2021 dobrovoľné prezenčné vyučovanie pre žiakov 1. stupňa ZŠ v individuálnych predmetoch, okrem spevu a dychových nástrojov. V prípade záujmu kontaktujte prosím svojho učiteľa hlavného predmetu a dohodnite si podmienky prezenčného vyučovania :). V ostatných prípadoch vyučovanie stále prebieha online formou. O ďalšom vývoji vás budeme promptne informovať.

V prípade otázok nás neváhajte prosím kontaktovať :) 


Pozrite si náš 2. dištančný koncert :) Prajeme vám príjemne sledovanie.

Vážení rodičia!

Od 1.4.2021 (štvrtok) do 6.4.2021 (utorok-vrátane) prebiehajú VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY.

Prajeme vám ich príjemné a ničím nerušené prežitie!


Milé deti, vážení rodičia!

Oznamujeme, že v týždni od 1.3.2021 pondelok- 5.3.2021 piatok prebiehajú JARNÉ PRÁZDNINY. So svojimi žiakmi sa vidíme (zatiaľ) naďalej dištančne od 8.3.2021.

Prajeme vám všetkým veľa zdravia!


Vážení rodičia, milí žiaci.

Po dohode so zriaďovateľom (obec Budmerice) Základnej umeleckej školy Budmerice oznamujeme, že od 8.2.2021 (pondelok) pokračujeme naďalej dištančnou formou vzdelávania. Z dôvodu nedostatočne poskytovaného aktualizovaného právneho základu školám a neustále sa meniacich pokynov vlády pri organizovaní formy vzdelávania (usmernenia na základe medializovaných vyhlásení členov vlády) Vás prosíme o pravidelné sledovanie informácií zverejňovaných Základnou umeleckou školou Budmerice. 

Je však možné, že prezenčné vyučovanie povolených predmetov v rámci vyhlásenia vlády - gitara, klavír, bicie, husle - spustíme ešte v priebehu tohto týždňa. O tejto zmene vás budeme informovať.

v Budmericiach 7.2.2021


Milí rodičia!

Len pre istotu pripomíname, že polročné prázdniny, ktoré mali byť zajtra tj. 1.2.2021 sú z pandemických dôvodov celoplošne zrušené. Zajtra, čiže v pondelok 1.2.2021 sa teda štandardne vyučuje :) 


Milí rodičia! Od zajtra tj.28.1.2021 si budete môcť pozrieť výpisy z vysvedčení svojich detí elektronicky na www.izus.sk Výpisy sú k nahliadnutiu po prihlásení vašimi prihlasovacími údajmi. Vytlačené a podpísané výpisy z vysvedčení budú učitelia rozdávať po skončení protipandemických opatrení v rámci prezenčnej výučby Skvelou správou je, že tento polrok bude školné ponížené ako sme avizovali MINIMÁLNE takto:-Skupinové predmety -2 mesiace, tj. -24,00€-Individuálne predmety -1 mesiac, tj. -12,00€Školné sa možno ešte bude znižovať, všetko záleží na vývoji pandémie. Príkazy na úhradu budeme posielať, až keď budeme môcť učiť prezenčne. Ďakujeme, že ste s nami!


Milí rodičia, žiaci.

 Prajeme vám všetko dobré do roku 2021, hlavne veľa zdravia a sily v týchto zlých časoch, pozitívneho myslenia a Božieho požehnania! 

Od pondelka 11.1.2021 opäť začíname učiť, tak ako pred tým- dištančnou formou v rámci rozvrhu. Úprimne dúfame, že sa čoskoro táto celosvetová situácia zmení. Z médií avizujeme stále nové správy, dátumy a čísla, ktoré sa neustále menia. Neostáva nám asi nič iné, len čakať, dávať si pozor a tým chrániť seba a všetkých okolo. Potešujúce však je, že aj takáto dištančná výučba prináša svoje nemalé výsledky, ktoré ste mali možnosť vidieť na videách od našich šikovných žiakov , stále ich viete nájsť na našej FB stránke. 

ĎAKUJEME VÁM, že to so svojimi drobcami nevzdávate a idete s nami ďalej, že sa im venujete, že chcete aby sa u nich rozvíjala aj umelecká časť ich vnútra. Vieme, že ako rodičia to teraz máte nesmierne zložité. ROBÍTE TO SUPER! 

Tím ZUŠ Budmerice

Videá z distančnej práce naších šikovných žiakov najdete na FB našej ZUŠ Budmerice https://www.facebook.com/Z%C3%A1kladn%C3%A1-umeleck%C3%A1-%C5%A1kola-Budmerice-107340814303898

Klobúk dole pred nimi, čo všetko zvládli za 4 mesiace a k tomu dištančne. Gratulujeme! :)Vážení rodičia!

Dňa 21.12.2020 začínajú prázdniny, ktoré potrvajú do 8.1.2021. V piatok 18.12.2020 sa ešte normálne vyučuje v zmysle rozvrhu a vyučovanie pokračuje v pondelok 11.1.2021. Úprimne dúfame, že sa situácia už čoskoro zmení a budeme môcť vyučovať prezenčným spôsobom.

Chceme vám všetkým zo srdca zaželať požehnané a ničím (nikým) nerušené prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojich najbližších, v zdraví a rodinnej pohode.

Zbor pedagógov vašej Základnej umeleckej školy Budmerice :)Drahí rodičia! 

Chceme, aby sme vám v tomto nezdarnom období aspoň trochu uľahčili všetko, čo sa deje okolo COVID opatrení v rámci vyučovania detí. Nechceme vám v žiadnom prípade pridávať úlohy a ďalší stres, ktorý teraz pri dištančnom vyučovaní všetci aj s detičkami zažívate/zažívame. 

Cez tento víkend sa nám podarilo získať prístupy do TEAMS-u aj pre našich ZUŠ učiteľov. Zatiaľ fungujeme s láskavým dovolením ZŠ Budmerice na ich platforme, pretože založenie novej platformy trvá Microsoftu pár dní. Časom ale budeme mať platformu vlastnú. Učitelia si začnú pridávať rozvrhy tak, aby sme TEAMS mohli v rámci tohto týždňa využívať na online výučbu pri individuálnych predmetoch, posielanie videí pri skupinových atď .V rámci týždňa máme s učiteľmi online školenie, aby sme boli čo najlepšie pripravení využívať túto aplikáciu a tak spoločne zvládli toto obdobie. Ak ste však s učiteľom vášho predmetu naučení využívať inú online aplikáciu, kľudne ju využívajte aj naďalej. Výhodu MS Teams-u vidíme v tom, že žiaci budú mať všetko v "jednom", aj ZŠ Budmerice aj ZUŠ Budmerice Ak patríte k rodičom, ktorí nenavštevujú školu ZŠ Budmerice a nedisponujete Teams aplikáciou, bude vám rozposielaný odkaz-pozvánka do mailu, kde sa cez link prihlásite k hodine v danom čase cez váš webový prehliadač. Kľudne sa však dohodnite s učiteľom aj na inej alternatíve spojenia online, ak by vám Teams nevyhovoval.  Ak by ste mali otázky, kontaktuje svojich učiteľov, alebo priamo tel. číslo 0907 616 089

Prajeme vám v zdraví prežitý nasledujúci pracovný týždeň!


Vážení rodičia!

Musíme vám oznámiť smutnú správu . Na základe prijímania preventívnych opatrení vo vzťahu k vírusu COVID 19 a na základe príkazu starostu obce č.7/2020 musíme zatvoriť ZUŠ Budmerice od zajtra t.j. 22.10.2020 až do odvolania.Prejdeme tým pádom v najbližších dňoch na distančnú formu vyučovania aj pri individuálnych predmetoch. Vzniknutá situácia nás nesmierne mrzí V prípade otázok nás prosím kontaktujte mailom zusbudmerice@gmail.com, alebo telefonicky 0907 616 089. 

Rozkaz je možné si stiahnuť k nahliadnutiu tu:Drahí rodičia. Vyučovanie na ZUŠ Budmerice naďalej pokračuje ako doteraz, i keď ZŠ Budmerice vyučuje distančne. Individuálne vyučovanie bude prebiehať v priestoroch zdravotného strediska na poschodí- ako je lekár. Vaši učitelia individuálnych predmetov vás budú všetkých pred hodinami v zmysle rozvrhu kontaktovať. Prosíme o prinesenie si prezuviek :) Skupinová výučba pokračuje naďalej distančnou formou. Situácia sa však môže zmeniť-k lepšiemu, či horšiemu, aktuálne čakáme- na základe rozhodnutia RÚVZ- budeme vás všetkých včasne informovať. Prajeme vám veľa síl a pevné zdravie do týchto neľahkých časov!


Priatelia!

Vieme, že protiepidemiologické opatrenia zasahujú všetkých okolo dosť žiaľ negatívnym spôsobom a my nie sme výnimkou. Vieme, že výučba distančnou formou pri skupine nie je to pravé orechové :). Preto sme sa rozhodli, že vyučovanie SKUPINOVÝCH predmetov (výtvarný odbor, literárno-dramatický odbor, tanečný odbor) bude mať odpustené školné za 2 mesiace sep-okt 2020!!🤓🤩👉🥳Avšak je potrebné uhradiť v tomto polroku plnú sumu tj. 60,00€- školné za sep-okt 2020 sa odráta v druhom polroku, tzn., že zaplatíte len 36,00€. 🤓😏☺️😇


Milí rodičia (verte mi, že s veľkou ľútosťou) vám musím oznámiť, že na základe rozhodnutia Ministerstva školstva zo dna 11.10.2020 musíme prerušiť vyučovanie skupinových predmetov prezenčnou formou až do odvolania :-( Vyučovanie bude pokračovať distančne. Individuálne vyučovanie pokračuje klasickou prezenčnou formou. Rozhodnutie je k nahliadnutiu na stránke Ministerstva školstva https://www.minedu.sk/data/att/17541.pdf  V prípade otázok nás prosím kontaktujte.


Drahí rodičia!


Od budúceho týždňa 12.10.2020 začneme učiť skupinové predmety( hud. teória, tanec, dramatický, výtvarný ) prezenčnou formou. Chcem vás však všetkých poprosiť: ak by vaše dieťa javilo známky choroby- silný sopeľ, teplota, kašeľ a pod.- aby ste dieťa radšej na výučbu neposielali. Štandardné protiepidemiologické opatrenia sú samozrejmosťou :) 

Prajem pohodový víkend :)

O. Slávik, ZUŠ Budmerice


Milí rodičia! Od zajtra 6.10.2020 učíme individuálne predmety normálnou formou v zmysle rozvrhu, skupinovú výučbu zatiaľ tento týždeň budeme riešiť distančne. V prípade otázok nás prosím kontaktujte na 0907 616 089, alebo mailom zusbudmerice@gmail.com 


Milí rodičia. 

Od pondelka 5.10.2020 začne naša Základná umelecká škola Budmerice vyučovať dištančnou formou. Učitelia vás budú kontaktovať, aby ste si včas dohodli detaily ( aplikácia na kontaktovanie, spôsob výučby, čas vyučovania- odporúčam ten istý, ako to majú deťúrence v rozvrhu ZUŠ kvôli návyku). Aktuálne netušíme ako dlho bude táto nepríjemná situácia trvať, takže nemôžeme zaháľať :)Isto si teraz vravíte: " ..ako sa dá učiť gitara, výtvarná či azda bicie, alebo tanec online?.." Áno, znie to možno trochu uletene, ale verte mi, dá sa to :) - aj keď to nie je to pravé orechové či už z pozície učiteľa, či žiaka, myslíme si, že je nesmierne dôležité, aby deti mali pravidelný "kontakt" so svojím učiteľom. Vieme, že ako rodičia, ktorí majú svoje deti doma skrz korony toho teraz máte veľa a celé je to "na nervy", ale musíme to nejako zvládnuť a snažiť sa fungovať. Držme si teda palce a hlavne buďme zdraví :) 

Ak by ste mali akékoľvek otázky, prosím neváhajte nás kontaktovať mailom (zusbudmerice@gmail.com), alebo telefonicky 0907 616 089.

Prajeme pokojný víkend :)Milí rodičia!
Zhoršujúca sa situácia ohľadne COVID-19 sa žiaľ dotkla aj našej Základnej umeleckej školy Budmerice. Na základe príkazu starostu obce č.3/2020- je možné si ho stiahnuť z linku pod týmto textom- Budmerice sa vyučovanie v týždni od 28.9.2020 (pondelok) do 2.10.2020 (piatok, vrátane) nekoná. Pokiaľ by sa situácia mala zhoršovať, prejdeme čo najskôr v rámci našej ZUŠ na dištančné vzdelávanie, o ktorom vás budeme všetkých informovať. Je nám nesmierne ľúto tejto neprívetivej situácie, ktorá nastala :(. Ak by ste mali akékoľvek otázky, kontaktujte nás mailom zusbudmerice@gmail.com, alebo telefonicky 0907 616 089. 

Ostaňte zdraví!


Drahí rodičia! 

Viacerí sa pýtate, ohľadom potvrdenia o zaplatení školného. V Izuš zatiaľ mnohí z vás potvrdenie nevidíte-aj keď ste platili- pretože musíme ako ZUŠ počkať na mesačný výpis z účtu za september v súbore .xml, ktorý následne nahráme do Izuš. Potom sa platby automaticky spárujú k vašim variabilným symbolom Tí, ktorí sa ešte len chystáte platiť, budete už od dnes platbu vidieť v IZUŠ ďalší pracovný deň po transakcii.Ak by ste si chceli byť hneď na 100% istí, že peniaze došli, zavolajte nám prosím nasledujúci pracovný deň od zaslania platby nech overíme, či platba nabehla- podľa pohybov na našom účte :)


Máme pre vás novinku!!!😎😇👌👉Ponúkame vám výučbu na kontrabas, alebo elektrickú bass gitaru🤩😍🥳🤓A to nie hocikým, ale pánom basgitaristom zo skupiny speváčky Celeste Buckingham!!!!Basa tvrdí muziku🤩🥰, preto ak viete o niekom, kto by sa rád naučil hrať na basu, neváhajte nás kontaktovať mailom, telefonicky, poštovým holubom 😏😄😁😎🤩 


Milí ridičia! Dňa 14.9.2020 máme aj my na ZUŠ v Budmericiach riaditeľské voľno. Výučbu pokračujeme od 16.9.2020. Ďakujeme za pochopenie. V prípade otázok nás prosím neváhajte kontaktovať na tel. č. 0907 616 089. Vážení rodičia!
Každému z vás sme poslali mail s informáciami na mailovú adresu, ktorú uviedol v prihláške. Prosím skontrolujte si aj priečinok SPAM. V maily sú všetky podstatné informácie k začiatku šk. roka 2020/2021 pre ZUŠ Budmerice.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na tel. čísle 0907 616 089, alebo mailom zusbudmerice@gmail.com :)


Kto nestihol prvé kolo príjímačiek k nám na Základnú umeleckú školu Budmerice, nech sa páči v stredu máme druhé kolo! :)
Vyučovací rozvrh hodín výučby na ZUŠ si bude robiť každý učiteľ individuálne tak, aby to každému žiakovi vyhovovalo, prihliadajúc na rozvrh hodín v škole a iných záujmových činností. Toto bude prebiehať 1-2 týždeň školského roku :) Učitelia budú osobitne kontaktovať rodičov svojich žiakov

Na známosť sa dáva druhé kolo zápisu :)
link pre vyplnenie online prihlášky
https://www.izus.sk/prihlaska_do_zus/nova/?zus=885
vytlačiť, podpísať a doniesť je značka ideál :)
Ak nestíhate, alebo nedisponujete tlačiarňou bude možnosť vypísania prihlášky ručne na tvare miesta 🤓🤟😎v tom prípade si prosíme nezabudnite rod. číslo dieťaťa 🙏😇🤩 vidíme sa 26.8.2020!! 🥰🙂😎 

Druhé kolo zápisu :)
Druhé kolo zápisu :)

Ľady sa pohli a my sme pre vás pripravili link, kde si môžete overiť prijatie vašej ratolesti na ZUŠ Budmerice 🤓😎🤩 😍

https://www.izus.sk/prihlaska_do_zus/informace_o_prijeti/?lang=sk&zus=885

Po kliknutí na link treba zadať meno a priezvisko spolu s rodným číslom dieťaťa - posledné štyri čísla treba oddeliť lomítkom / . Pokiaľ vám po kliknutí na "hľadať" nájde vaše dieťa znamená to, že je prijaté 👌👉🤟🙏
Ak by čosi nefungovalo, alebo nebolo čosi jasné,prosím kontaktujte nás na tel. čísle 0907 616 089, alebo mailom zusbudmerice@gmail.com, alebo správou na FB 🤩😇

Ak ste príjimačky nestihli, pripomíname, že ďalšie kolo bude posledný augustový týždeň- čoskoro upresníme 

Aby sme predišli zbytočnému zdržiavaniu sa vypisovaním papierovej formy prihlášky na zápise v utorok máme pre vás novinku! Prihlášku môžete vyplniť aj online tu: https://www.izus.sk/prihlaska_do_zus/nova/?zus=885

Vyplnenú prihlášku treba vytlačiť, podpísať a doniesť na zápis! :)

Zápis!!! Utorok 23.6.2020 !!! Tešíme sa na vás!!! :))

    Do 10.6.2020 máte čas poslať nám vyplnenú návratku pre Vaše dieťa s odborom, ktorý by chcelo študovať :)


Vážení rodičia, milí žiaci! 

Pre prihlásenie do našej Základnej umeleckej školy je potrebné najskôr vypísať a vytlačiť online prihlášku (www.zusbudmerice.sk/dokumenty), ktorú treba podpísanú priniesť na prijímacie skúšky. Termín prvých prijímacích talentových skúšok 9.6. v stredu, v budove II. ZŠ Budmerice v čase 15,30-18,30. 

Druhý termín bude 2.9.2021 taktiež v budove druhého stupňa ZŠ Budmerice.

Prihlásiť sa môžu záujemcovia, ktorí k 1. januáru 2021 dosiahli vek 5 rokov. Žiaci, ktorí už školu navštevujú, prihlášku nepodávajú - automaticky postupujú do ďalšieho ročníka. Tešíme sa na vás!!! :)